door

Koen Meersseman nieuw bestuurslid

Op onze statutaire vergadering van maandag 22 oktober jl. werd Koen Meersseman verkozen tot nieuw bestuurlid van Resfwestkust.be. Op dit moment zijn er 7 bestuurleden binnen onze Vriendenkring. Wie ze zijn en waar u ze kunt bereiken, kunt u lezen op onze bestuurspagina (of klikken binnen de blauwe balk bovenaan deze pagina).
Wie is Koen Meersseman?
Na 8 jaar in Duitsland te hebben gewoond kwam Koen in 1995 naar België, waar hij als hobby koos voor judo en voetbal. Binnen de judo behaalde Koen de zwarte gordel en na enige tijd besloot hij “in het zwart” te blijven, dit als scheidsrechter.
Op dit ogenblik is Koen een beloftevolle jonge arbiter, dit in vierde provinciale.
Koen is ook nog actief student in Gent, waar hij grafische vormgeving studeert. Koen besloot binnen ons bestuur te komen, omdat hij vindt dat er een grote kooof is tussen ouder en jong. Hij wenst een aanspreekpunt te worden voor de jongere scheidsrechter en ook wat activiteiten te organiseren voor de jeugd (bowling, …)
Meteen kreeg Koen van ons bestuur een ware uitdaging. Hij wordt de nieuwe redacteur van ons maandelijks e-tijdschrift “Vriendschap”, die hij overneemt van onze secretaris Niek Pieters die zich nu vooral met de administratie zal bezighouden.
Wensen Koen veel succes binnen ons bestuur en danken hem voor zijn kandidatuur!

door

PSC-info aan de Vriendenkringen

Mededelingen C.S.C. :
– Kandidaten Hogere afdelingen moeten de testen van hogere lopen in de Provincie.
– Nieuwe testen zullen besproken worden met de andere voorzitters (Nederlandstalige)
– Rekening houden met scheidsrechters die studeren.

Verslag PC door Bots Gaston.
– Overzicht van de scheidsrechters die werden opgeroepen naar de zittingen van het Provinciaal Comité.

Verslag Bedrijfsvoetbal door Mouton Edgard – volgende zitting.

Verslag Liga Lagere afdelingen door Staelens Marino
– Stemming nieuwe beheerraad.
– Voorstellen voor Nationale studiecommissie.
– Vraag rond primokaarten
– Vraag ivm de uitrusting van de doelmannen.

Verscheidene
– Herkansing fysieke en theoretische testen. Gaan door op 20.11.2007 te Tielt.
19.00 uur theorie
19.30 uur fysieke testen.

– Rekrutering en behouden scheidsrechters
* Ontslagen zullen we van dichter opvolgen. De heer Patrick Demeulenaere zal zich hiermee inlaten.
* Afwezige scheidsrechters. Enige soepelheid aan de dag leggen maar misbruiken niet tolereren.
* Scheidsrechters die nog een extra wedstrijd willen tijdens het weekend kunnen zich voortaan opgegeven vanaf vrijdag bij de heer Mouton. Dit heeft reeds een positief resultaat.
* Op voorstel van de heer Roets zullen ook assistenten die het wensen een extra jeugdwedstrijd kunnen leiden als scheidsrechter.
* Scheidsrechters die op zaterdagnamiddag beschikbaar zijn hen zowel de wedstrijd van knapen en miniemen laten leiden.
* Scheidsrechters die alleen op zaterdagmorgen beschikbaar zijn zullen worden aangeschreven.
* Het aantal weken dat men naar dezelfde ploeg niet mag gaan zouden we kunnen inkorten van 4 weken naar 3 weken.
* Nieuwe scheidsrechters zal men benoemen na 1 seizoen zodat men vlugger kan doorstromen.
* Ploegen die een tekort aan scheidsrechter hebben zouden op zondagvoormiddag geen scheidsrechter meer krijgen. Dit zou betekenen dat er een 15-tal zouden vrijkomen om andere wedstrijden te leiden.

door

Marc Depoorter dient ontslag in

Op de vorige zitting van de PSC West-Vlaanderen werd het ontslag van Marc Depoorter aanvaard met bedankingen.
Onze enige scheidsrechter in tweede provinciale heeft zijn ontslag ingediend, en zo heeft onze Vriendenkring in “klimmen en dalen” nu nog enkel scheidsrechters in derde en vierde provinciale. De weg voor zij die een trapje hoger willen, is open…
We betreuren maar respecteren de beslissing van Marc, en hopen van harte dat we hem nog meermaals mogen begroeten op één of ander voetbalveld.

door

Aangepaste kalender activiteiten Vriendenkring

Onze kalender werd lichtjes aangepast, omdat sommige data niet overeenstemden met de beschikbaarheid.
Hier opnieuw een overzicht van onze actuele activiteitenkalender:

Elke woensdag om 19 uur: wekelijkse trainingen op Sportpark te Veurne
Maandag 22 oktober 2007: vergadering Veurne
Vrijdag 9 november 2007: Kaarting Veurne (Espérance)
Zaterdag 10 november 2007: Kaarting Diksmuide (Engel)
Maandag 19 november 2007: vergadering Esen
Vrijdag 30 november 2007: gezellig samenzijn te Esen (Sinterklaas komt op bezoek)
Vrijdag 4 januari 2008: nieuwjaarsreceptie te Koksijde
Maandag 18 februari 2008: vergadering Esen
Maandag 17 maart 2008: vergadering Veurne
Maandag 21 april 2008: Vergadering Esen
Zaterdag 17 mei 2008: Eindeseizoen met Gistel (organisatie Veurne)

door

Volgende vergadering op maandag 22 oktober

Maandag 22 oktober 2007 is er om 20 uur te Veurne (L’Espérance) onze volgende maandelijkse vergadering, en eveneens onze statutaire vergadering.
Wat er precies nog allemaal op het programma staat, ziet u hier eerstdaags op deze website waar u “Vriendschap” zult kunnen downloaden.

Op maandag 22 oktober is er geen bestuursvergadering. Het bestuur komt een week eerder in bijzondere zitting bijeen.