door

Zin om ook bestuurslid te worden?

De jaarlijkse Statutaire Vergadering gaat dit jaar door in de maand oktober.
Wij blijven op zoek naar ambitieuze bestuursleden, die niet verschrikt zijn van wat vrijwilligerswerk. Iedereen kan zich kandidaat stellen om toe te treden tot ons bestuur.
Na jarenlang actief te zijn geweest bij ons, hebben Dirk Vanhoutte en Bart Bouton besloten ons bestuur te verlaten en zijn dus uittredend en niet meer herverkiesbaar.
Er zijn dus twee plaatsen vacant, tenzij er een statuutwijziging bestaat over het aantal bestuursleden.
Wens je ook toe te treden tot de bestuursgroep, stuur dan je schriftelijke kandidatuur naar secretaris Niek Pieters, Vissersstraat 25 te 8670 Koksijde en dit voor vrijdag 12 oktober 2007.

door

Ontslag

Met heel veel spijt in het hart laten wij jullie weten dat Erica Adam (onze enige vrouwelijke scheidsrechter) zich genoodzaakt zag om aan het begin van dit nieuwe seizoen haar ontslag in te dienen als scheidsrechter.
Een jaar lang heeft ze verlof gevraagd. Zelf vonden Erica en Dirk dat dit verlof opnieuw voor onbepaalde tijd verlengen weinig zin heeft. Het zou niet helemaal correct zij. Toen het tijd was om de jaarlijkse vragenlijst in te vullen, werd na rijp overleg deze spijtige beslissing genomen.
Toch hopen we met z’n allen Erica nog regelmatig te mogen begroeten op de activiteiten van onze Vriendenkring, maar daar twijfelen we eigenlijk niet aan…

Ook kregen we tijdens het tussenseizoen het ontslag binnen van Sandy Delamillieure, dit wegens kwetsuur.

Beide leden danken we voor hun jarenlange inzet voor de arbitrage en de vriendschap die we mochten ontvangen binnen onze Vriendenkring.

door

Maandag 24 september opnieuw vergadering

Zoals u reeds kon lezen in ons maandelijks tijdschrift “Vriendschap” wordt u vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van onze tweede maandelijkse vergadering van het nieuwe seizoen op MAANDAG 24 SEPTEMBER 2007 om 20.00 u. STIPT in ons lokaal Feestzaal “De Kroon” Esenplein 8 te Esen.
Wat er precies op het programma staat is een goed bewaard geheim, maar zoals u kan lezen in het laatste artikel van onze vroegere Voorzitter Dirk (zie “Vriendschap” september) zal het een mooie vergadering worden ! Iedereen present dus.
We beginnen om 20 uur stipt meteen met de verrassing van Dirk. Nadien zijn er de maandelijkse puntjes, en zoals gebruikelijk is de vergadering om 22.00 uur zeker afgelopen, zodat we samen nog een drankje kunnen nuttigen in het café.

Vergeet pronostiek 2 niet te sturen naar Glenn via pronostiek@refswestkust.be

door

Geboorte Floor Vandenberghe

Op het secretariaat kreeg ik het geboortekaartje binnen Floor Vandenberghe, dochter van ons lid Dries Vandenberghe en Déborah Vancunkelsven.
Floor werd geboren op 12 september 2007 om 15.45 uur, meet 48 cm en weegt 3,280 kg. Floor is het zusje van Eline.

We wensen de gelukkige ouders een dikke proficiat en veel geluk. Namens de Vriendenkring zal een gebruikelijk geschenk overgemaakt worden.

door

Refswestkust heeft nieuwe Voorzitter : BART TEERLYNCK

Onze ex-Voorzitter Dirk Vanhoutte kondigde enkele weken geleden zijn afscheid aan. Koortsachtig gingen we op zoek naar een ideale opvolger. Enkele kandidaturen kwamen binnen en zopas is het voltallige bestuur in speciale bestuursvergadering bijeengekomen.
En jawel, na de verpichte statutaire weg te hebben gevolgd kwam er rond 21 uur witte rook uit de schoorsteen van Digue Hotel te Koksijde.
Met grote trotsheid laten we u dan ook graag weten dat Bart Teerlynck is verkozen tot nieuwe Voorzitter van Refswestkust.
Na Guido Hoste en Dirk Vanhoutte wordt Bart onze derde Voorzitter in het meer dan 30-jarig bestaan van onze Vriendenkring. Bart Teerlynck zetelt sinds drie jaar in ons bestuur en is eveneens onze huidige penningmeester. We zijn enorm blij dat we een hopelijk geschikte opvolger hebben gevonden en wensen Bart heel veel succes bij het leiden van een goed draaiende Vriendenkring !!!
Bedankt.