Maandag 24 september 2007 is er om 20 uur te Esen (Feestzaal De Kroon) onze volgende maandelijkse vergadering. Onze afscheidsnemende Voorzitter Dirk zorgt voor een verrassing van formaat ! Wat er precies op de dagorde zal staan leest u binnenkort in de volgende editie van ons tijdschrift “Vriendschap”, die u op onze website zult kunnen downloaden.

Op maandag 24 september is er geen bestuursvergadering. Het bestuur komt een week eerder in bijzondere zitting bijeen.