De scheidsrechters die denken aan de vereiste voorwaarden te voldoen om een bondsonderscheiding te bekomen worden verzocht om tegen uiterlijk 16 maart 2016 een schriftelijke aanvraag bij het bureau van de arbitrage in te dienen.
– Voor het bekomen van de Bondserepenning moet men de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt op 30 juni 2017 en 15 ononderbroken of 20 niet-opeenvolgende dienstjaren tellen;
– Voor de titel Lid van Verdienste moet men 30 ononderbroken of 35 niet-opeenvolgende dienstjaren tellen op 30 juni 2017.
– Voor de scheidsrechters die stoppen en de breloque wensen te ontvangen zijn de voorwaarden: 25 jaar ononderbroken dienst en ouder dan 50 jaar zijn.

De aanvragen dienen te worden verzonden aan het bureau van de Arbitrage, Abdijbekestraat 10 te 8200 Sint-Andries Brugge.
Aanvragen die later dan 16 maart 2017 op het secretariaat toekomen zullen zonder gevolg worden gelaten.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:

Verhelst