Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de GDPR van kracht. Dit heeft u zeker al gemerkt door de talrijke mails die iedereen u hierover stuurt.

Deze verordening regelt hoe private (zoals vzw’s, Club Brugge …) ondernemingen of organisaties en publieke ondernemingen (zoals overheden) moeten omgaan met uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, mailadres en andere gegevens die aan u gekoppeld kunnen worden. Bijkomstig geeft deze verordening u het recht om te bepalen aan wie, wanneer uw gegevens mogen worden verstrekt of gebruikt.

Daarnaast hebben de bedrijven en organisaties de plicht om zijn leden te informeren over hoe de persoonlijke gegevens intern worden verwerkt.

Met andere woorden zorgt de GDPR ervoor dat er transparant en zorgvuldig zal worden omgegaan met uw gegevens.

Ook onze vriendenkring S.V.D.V.W. vzw bewaart gegevens van haar leden. De gegevens die we van u bewaren zijn: Naam en Voornaam, adres, mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en aansluitingsdatum (als dit nog te achterhalen is).
Uw gegevens worden bewaard en beheerd door de secretaris en de voorzitter van de vereniging. Zij doen dat in een intern document waarbij ieder lid het recht heeft om zijn persoonlijke gegevens in te kijken en hierbij wijzigingen aan te passen.

Het bestuur gebruikt deze gegevens van haar leden enkel voor intern gebruik.
Dit kan zijn:

  • Uitnodigingen die in verband staan met de interne werking en relevante activiteiten die verband houden met de voetbalarbitrage
  • Steunbetuigingen, wensboodschappen en dergelijke zaken

Indien u wenst dat de vriendenkring uw gegevens niet bewaart en niet beheert, dient u kenbaar te maken aan de secretaris en dit via mail. Indien wij van u geen tegenbericht krijgen, gaan wij uit van een stilzwijgend toestemming van uw kant en kunnen wij verder uw gegevens bewaren en beheren.