1. Gelieve de scheidsrechters erop attent te maken dat het scheidsrechtersblad steeds correct moet ingevuld worden. Enkele veel voorkomende fouten :
– rode en gele kaarten staan niet in de juiste kolom.
– er komt een verslag binnen van de wedstrijd maar op het scheidsrechtersblad staat nergens een vermelding.
– er is een onbrekende of ongeldige identiteitskaart maar er is geen verdere uitleg bij opmerkingen.
– uitslag is niet vermeld of staat verkeerdelijk
– gegevens van de scheidsrechter staan er niet of onvolledig op.
– indien de wedstrijd afgelast is wegens onbespeelbaarheid van het terrein mag de scheidsrechter maar de helft van zijn vergoeding vragen.
– wanneer een scheidsrechter optreed als gelegenheidsscheidsrechter heeft hij geen recht op zijn verplaatsingvergoeding.

2. Betreft de aanduidingen gelieve de scheidsrechters er nogmaals op attent te maken dat ze ook nog op vrijdag moeten consulteren. Er zijn teveel afwezigheden van scheidsrechters die niet meer consulteren op vrijdag.

3. Vraag van de clubs indien het terrein onbespeelbaar is de wedstrijd dan ook niet te laten doorgaan. Teveel scheidsrechter laten de wedstrijden toch doorgaan, met het gevolg dat het terrein dan volledig onbespeelbaar is.