door

Puntjes PSC vergadering oktober

Gebracht door A. Roets

1/ De aanduidingen worden de dinsdag gedaan in Brugge ipv de woensdag voor de wedstrijdenin West-Vlaanderen. De laatste check dient u te doen op ten laatste vrijdag. Voor laattijdige aanduidingen (donderdag of vrijdag voor het weekend erop) krijgt u een telefoon van het secretariaat.

2/ De “blokken” voor de assistent-scheidsrechters zijn MAXIMUM 15 per duo. (dus bijvoorbeeld een assistent van 2 blokken kan gekoppeld worden met één van 13)

3/ Examen kandidaat-scheidsrechters: ongeveer 70 geslaagden in West-Vlaanderen. Onze eigen Veurnse Vriendenkring heeft 5 geslaagden, dus alle kandidaten worden scheidsrechter.
– De nieuwe cursus werd als zeer goed ervaren, met dank aan de opstellers
– Met hulp van de PSC zullen de Vriendenkringen didactisch materiaal ter beschikking gesteld krijgen in de toekomst (bv. Beamer)
– De eerste aanduiding van de nieuwe kandidaten is voorzien het laatste weekend van oktober.

4/ De fysieke en theoretische testen vinden plaats in Brugge/Assebroek Bloso op zaterdag 21 oktober. (eerste en tweede kans). Wie voor de eerste keer komt, krijgt zijn verplaatsing terug betaald.

5/ Coaching-analyse:
– Ontwerp wordt aangepast (in herwerking)
– Coaching voor de AR is eind oktober gedaan

6/ Afwezige refs
– Er zijn teveel afwezige refs op de wedstrijden.
– In oktober zijn er al enkel ontslagen gevallen wegens verregaande onbeschikbaarheid
– Wie langdurig verlof vraagt, wordt gevraagd de scheidsrechterskaart terug te sturen naar het secretariaat.

7/ Provinciaal comité :
– Doorgaans is er een goede opkomst van de refs
– Let wel op een duidelijk verslag, vooral bij trappen OP of NAAR, is er iemand gekwetst?

8/ Zijn er opeenvolgende racistische opmerkingen van supporters, dan dient de wedstrijd stilgelegd te worden, zelfs definitief (ook bij jeugdwedstrijden)

9/ De Primokaart (met foto!!!) is eveneens een geldige identiteitskaart.

door

Verslagen Corpo naar Brugge

Het secretariaat van de bedrijfssportbond (Corpo) vraagt dat de gele verslagen (bij rode kaart of incidenten) naar hen worden toegestuurd en niet naar Brugge. Hiernavolgend de volledige gegevens :

Dhr. Carlier André
Hazelaarsdreef 20
8530 Harelbeke
056/224096
carlier.kwvbb@skynet.be

door

Wat Te Doen Bij Overlijden Of Ontslag

Graag het volgende bericht.

Altijd meer en meer dienen wij een overlijden binnen de familiekring van onze leden “te horen via via”. Mogen wij u beleefd vragen, als er binnen uw familie een overlijden plaatsvindt, ons secretariaat hiervan op de hoogte te brengen, zodat wij onmiddellijk het nodige kunnen doen om in naam van al onze leden ons medeleven met u te betuigen en/of zodat er zeker iemand van onze Vriendenkring op de plechtigheid aanwezig kan zijn.

Ook bij ontslag als scheidsrechter krijgen wij steeds minder en minder een bericht. Als u besluit om wegens omstandigheden de schoenen even aan de haak te hangen, vragen wij u vriendelijk ons secretariaat hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, dit via post, fax of email naar secretaris@refswestkust.be.

Dank.