door

058/62.35.57: nieuw vast nummer Refswestkust-secretariaat

Vanaf heden is het Refswestkust-secretariaat ook bereikbaar via een vast telefoonnummer (als we thuis zijn natuurlijk)

058/62.35.57

Misschien best ergens noteren, het kan altijd eens van pas komen…
Het GSM-nummr 0476/60.39.66 blijft vanzelfsprekend ook bestaan.

De adresgegevens en telefoonnumers zijn eveneens terug te vinden op onze website www.refswestkust.be onder de rubriek “contacteer ons” en “ledenlijst”.

door

Puntjes PSC vergadering 19/03/2007 te Veurne

Gebracht door Dhr. A. Roets

– Een klacht kwam terug van Brussel naar de PSC. Een speler met 2x geel mocht op het speelveld blijven, wat dus een grote vergissing is. De PSC kon niet anders beslissen dan dat er een scheidsrechterlijke dwaling was. De afgevaardigde had immers geweigerd om af te tekenen en de ref noteerde tijdens de wedstrijd alles op een los blaadje (weggegooid) en heeft niets overgeschreven in zijn boekje. De ref kwam er niet goed uit. Besluit : houd uw administratie nauwgezet bij en maak dat u de nodige documenten bij verschijning –zoals opgelegd- kunt voorleggen.

– Verslag PC
o Er zijn weer meer afwezige refs op de zitting PC (tov het seizoensbegin) Bij stopgezette wedstrijden dient de reden vermeld te worden. Een uitleg is hier zeker aangewezen. Werden ook alle middelen uitgeput om de wedstrijd tot een goed einde te brengen?
o Het Pc sprak opnieuw enkele ernstige sancties uit ivm agressie op refs
o Er moet op een verslag meer duidelijkheid komen ivm “trappen”. Nauwgezet rapporteren of het ‘op’ of ‘naar’ is
o Ook opgelet bij revancheren. Tracht dus ook het gebeuren van de 1ste boosdoener vast te stellen.

– Mededelingen CSC :
o Een oefenmeester mag rechtstaan tijdens de wedstrijd in zijn dug-out
o De ploegen dienen strenger op hun plichten gewezen te worden en er zal strenger opgetreden tov kritiek door officiëlen (afgevaardigde, trainer, verzorger, …)

– Allerlei :
o Nieuwe instructies worden uitgedeeld op 24 augustus 2007 in Moorsele op de Algemene Vergadering, in de bruine enveloppe
o Peters die het wensen kunnen verlof aannemen om hun peterschap uit te voeren. Ze krijgen dan ook geen aanduiding.

door

Puntjes PSC Vergadering 12/02/2007 te Esen

Gebracht door Dhr. A. Roets

1) Het PSC benadrukt het meenoteren door de AR van de nummers van de gele kaarten. Er is immers een klacht binnen gekomen van een speler die 2x geel = rood kreeg en niet van het veld verwijderd werd. Er diende hernomen te worden met scheidsrechtersbal. Er werd niet verkeerd hernomen, maar pas na 20″. De klacht was ontvankelijke maar ongegrond verklaard.

2) Er zijn 38 nieuwe stagedoende refs uit de 2e sessie kandidaat-scheidsrechter, waaronder 3 van onze eigen Vriendenkring. De eerste wedstrijd is op zaterdag 24 februari. De peters worden toegelicht.

3) De nieuwe aanvullende richtlijnen van de CSC voor de ref van Hogere Afdeling (vanaf 1 januari b 2007) gelden nog niet binnen onze Provincie. Die zijn binnen West-Vlaanderen pas van toepassing vanaf 1 juli 2007 (= start van het nieuwe voetbalseizoen).
Volgende opmerkingen gelden dus pas VANAF 1 juli 2007 in W-VL:
a. Elke speler die een gele/rode kaart eist voor een tegenstrever, moet bestraft worden met een gele kaart
b. Elk protest dat gepaard gaat met gebaren of elke speler die zich verplaatst in de richting van de scheidsrechter om te protesteren, zal bestraft worden met een gele kaart. Als het gedrag van de speler of spelers echter als gewelddadig wordt beschouwd, zal de scheidsrechter dit bestraffen met een rode kaart.
c. In het gaval dat meerdere spelers de scheidsrechter of assistent omringen, zullen de aanstoker en ten minste één van de spelers die deel uitmaakt van de groep van spelers bestraft moeten worden met een gele kaart. Als het gedrag van de speler of spelers echter als gewelddadig wordt beschouwd, zal de scheidsrechter dit bestraffen met een rode kaart.
d. Elke speler die tijdens de wedstrijd nog een juweel of tape (om een juweel te verbergen) draagt, zal bestraft worden met een gele kaart en het terrein moeten verlaten om zich in orde te stellen. (Preventieve controle voor de wedstrijd aangeraden)

4) De fysieke testen blijven bij het oude in W-VL. De kandidaten Hogere Afdeling zullen wel meetrainen met de scheidsrechters CSC om hen voor te bereiden.

5) België geldt als voorbeeld voor het omkaderen en begeleiden van jonge talentvolle refs. Er zal nog meer werk gemaakt worden van het opsporen en coachen van jong talent. De PSC overweegt het creëren van een jeugddeel, wat al in sommige provincies bestaat.

6) Zware straffen staan er op het niet dragen van de ERA-badge bij assistenten in 4e nationale. Een assistent van W-VL droeg de badge niet en er werd verslag opgemaakt door iemand van de CSC. De sanctie van de CSC Brussel was het ontnemen van alle kledij en geen aanduidingen meer in 4e nationale.

7.) Verslag van de Liga:
a. In west-Vlaanderen zijn er dit seizoen 70 + 38 nieuwe scheidsrechters, doch er zijn een 70-tal ontslagen
Nationaal zijn er ongeveer 6500 refs, wat een duidelijke daling is.
b. Een verslag dient gedetailleerd en ondubbelzinnig te zijn. Slechts het woord “natrap” of “slag” vermelden volstaat niet.
c. De vliegende vervanging dient beter nageleefd te worden bij de jeugdwedstrijden. De procedure is als volgt :
Bericht aan clubs en scheidsrechters: vliegende vervangingen
In jeugdwedstrijden van Juniors B (Scholieren – U17 – U16) Juniors C (Knapen – U15 – U14) Juniors D (miniemen – U13 – U12 ) Juniors E (pre-miniemen – U11 – U10 – U9) Juniors F (duiveltjes – U8) en Juniors G (debutantjes – U7 – U6) wordt de procedure van de vliegende vervangen toegepast.
Dit geldt eveneens bij de Dames Juniors (- U20 – U19 – U18 – U17) Dames Kadetten (- U16 – U15 – U14) en Dames Meisjes ( – U13 – U12 – U11 – U10 – U9)
De bezochte ploeg moet een scheidsrechtersblad ter beschikking stellen. Dit blad moet behoorlijk door
beide afgevaardigden worden ingevuld met de identiteit van de spelers en moet minstens 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd ter beschikking zijn van de scheidsrechter
Een ploeg moet minstens uit 7 (bij Juniors E en Dames-Meisjes minstens 6, bij Juniors F en G minstens 4) en maximum uit 15 (bij
Juniors E en Dames-Meisjes maximum 12, bij Juniors F en G maximum 9) spelers bestaan
Een wedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen van ieder maximum11 (bij Juniors E en Dames Meisjes maximum 8, en bij Juniors F en G maximum 5) effectieve spelers die deelnemen aan het spel waarvan één doelverdediger en maximum 4 wisselspelers in de
instructiezone
Voor de wedstrijd moet de scheidsrechter de identiteit controleren (juistheid van de naam, voornaam en geboortedatum) van alle spelers wier naam op het scheidsrechtersblad voorkomen
Het nazicht in tegenwoordigheid van de betrokken spelers en de afgevaardigden van beide ploegen geschiedt voor de wedstrijd samen met het nazicht van de kledij en de eventuele nummering
Tijdens de ganse duur van de wedstrijd mogen er spelers aangevuld worden en dit tot het maximum toegelaten aantal bereikt is (11 + 4)
Van de bijkomende ingeschreven spelers moet de scheidsrechter het nazicht van de identiteit uitvoeren tijdens de rust of na de wedstrijd
Alle niet gebruikte lijnen moeten na de wedstrijd door de scheidsrechter gebarreerd en geparafeerd worden
Alle spelers die op het scheidsrechtersblad voorkomen dienen een officieel identiteitsbewijs voor te leggen en de scheidsrechter moet een identiteitsbewijs aanvaarden tot wanneer hij na het eindsignaal terug in de kleedkamer komt en zijn handtekening op scheidsrechterblad zet.
Indien een ingeschreven speler geen officieel document kan voorleggen, ongeacht hij al dan niet heeft deelgenomen aan de wedstrijd, moet de scheidsrechter deze tekortkoming na de wedstrijd op de voorziene plaats met een X teken vermelden
Hij moet ook in de rubriek “aanmerking” vermelden dat speler X (naam,voornaam,club)
geen ENKEL document kon voorleggen OF geen GELDIG document kon voorleggen

Procedure van vervanging
Een vervanging kan plaats hebben tijdens ieder moment van de wedstrijd zonder spelonderbreking op voorwaarde dat:
– de scheidsrechter met een teken de vervanging toelaat;
– de wisselspeler het speelveld opkomt nadat de te vervangen speler het heeft verlaten;
– de vervanging gebeurt aan éénzelfde kant van het speelveld ter hoogte van de middenlijn.
De doelverdediger mag pas vervangen worden tijdens een spelonderbreking en na dat de scheidsrechter op de hoogte werd gebracht.
Behoudens de beperkingen onder punt 4 mag iedere speler een onbeperkt aantal keren vervangen worden en opnieuw aan het spel deelnemen.
Een speler die de rode kaart krijgt (ingevolge een tweede gele kaart of ingevolge een rechtstreekse uitsluiting) moet het terrein verlaten tot buiten de neutrale zone en mag niet vervangen worden.
De vervangingen moeten niet op het scheidsrechtersblad vermeld worden, gezien alle ingeschreven spelers beschouwd worden als effectief aan het spel te hebben deelgenomen

9. De voorbereidingen voor het PSC werkplan 2007-2008 zijn gestart. De toekomstvisie binnen de provincie heeft volgende voorstellen :
a. Er is een overcapaciteit van refs in 1e provinciale. Er moet gestreefd worden naar 25.
b. Verschillende refs F3 zijn schitterend bezig. Sommige E2 zullen moeten plaatsmaken om de stijgende F3 te compenseren.
c. Er is een tekort aan beloften en kandidaat-beloften.
d. Er worden nog meer gedetecteerd en begeleid van jong talent met de eventuele oprichten in vaan jeugddeel.
e. de leeftijdsaanpassing van de AR :
– Cat A tot 38 jaar
– Cat B tot 48 jaar
– Cat C tot 60 jaar
f. De fysieke en theoretische testen vinden plaats op zaterdag 1 september 2007 + het geven van de richtlijnen Ref – Assistent door de Voorzitter persoonlijk

door

Brief aan KSV Bredene na de moord te Oostende op Bart Bonroy

Geachte Heer Voorzitter,
Geachte Bestuur, Spelers en leden van KSV Bredene,
Geachte ouders en familie van Bart Bonroy,

Met ontsteltenis en vol ongeloof hebben wij het verschrikkelijke nieuws vernomen van de laffe moord op uw speler Bart Bonroy.

Met dit schrijven bieden wij dan ook aan u allen ons oprecht medeleven toe en wensen we u van harte heel veel sterkte en steun toe, dit namens alle Bestuursleden en leden van Scheidsrechters Vriendenkring Diksmuide-Veurne-Westkust vzw.

Onze Scheidsrechtersvriendenkring staat volop achter alle acties om het zinloze geweld een halt toe te roepen. Zinloos geweld kan nooit, zowel niet op en rond het voetbalterrein als in het dagelijks leven.

Met de meeste hoogachting,

Namens Refswestkust,

Niek Pieters
Sercretaris.