We kregen de vraag hoe je een kaart kan aanvragen voor de Rode Duivels. Via e-kickoff was het simpel: wachten tot 12u. en dan klikken op ’tickets’. Na enig opzoekwerk kwamen we te weten dat je nu, zoals vroeger, een mail dient te sturen voor een bepaalde datum. In Sportleven vond ik alvast de procedures voor de wedstrijden tegen Nederland (3 juni) en Polen (8 juni). Leden die wensen te gaan kijken en samen te rijden, kunnen hieronder hun naam doorgeven en zo afspreken.

Voor de wedstrijd België-Nederland op vrijdag 3 juni

De houders van een bestendige uitnodigingskaart A (Ereleden) kunnen 1 gratis ticket + 1 betalend ticket aanvragen mits een mail te sturen naar urbsfa.kbvb@rbfa.be samen met een kopie van de bestendige uitnodigingskaart
De houders van een bestendige uitnodigingskaart B kunnen één ticket aanvragen mits een mail te sturen naar events@rbfa.be samen met een kopie van de bestendige uitnodigingskaart
De houders van een C/C-doorstreept- of scheidsrechterskaart kunnen één ticket aanvragen mits een mail te sturen naar events@rbfa.bemet een kopie van de bestendige uitnodigingskaart
Aanvragen dienen de Bond te bereiken uiterlijk op dinsdag 10 mei 2022.

Voor de wedstrijd België-Polen op woensdag 8 juni is de deadline 16 mei