Net zoals vorig jaar laten we twee maal “levende verse” worsten maken. U kunt komen kaarten op 31 oktober in café “Onder de torens” (De Engel) te Diksmuide en daar al worsten meenemen. We kunnen natuurlijk vooraf niet weten hoeveel worsten we exact nodig zullen hebben. Daarom verdelen we op de vergadering van maandag 23 november te Esen nogmaals verse worst voor iedereen die er nog nodig heeft. U kunt dus komen naar Diksmuide op 1 november en al enkele pakjes (of uw volledig aantal) meenemen, de rest krijgt u op 23 november.
Ter verduidelijking: wilt u meedingen naar één van de prijzen van de trekking die vasthangt aan de kaarten, dan dienen uw kaarten betaald te zijn VOOR 31 oktober, dus best enkele dagen eerder storten op ons rekeningnummer (zie “contacteer ons“), zodat uw storting ons zeker tijdig bereikt heeft.
En hopelijk mogen we u begroeten op de kaarting te Diksmuide (31/10) vanaf 16 uur tot 21 uur. De trekking van de prijzen is om 21 uur. De winnende nummers verschijnen eveneens op deze website.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
Potje Pate