Op de training van vorig woensdag was er nogal onduidelijkheid over de tijden voor de nieuwe testen. We hebben de nieuwe testen al wat ingeoefend maar iedereen discusieerde over de al dan niet correcte tijden.
Opdat we de testen zorgvuldig zouden kunnen inoefenen prubliceer ik hierbij graag de juiste afstanden en tijden. U kunt ze hiernavolgend raadplegen door te klikken op onderstaande link.
nieuwe-fysiek-testen