Het bestuur komt in zijn maandelijkse vergadering bijeen op maandag 4 februari 2008, en niet op maandag 18 februari zoals eerst voorzien.
Naast de gebruikelijke puntjes behandelen we de diverse tornooien, peterschappen en de organsiatie van het eindeseizoensfeest Veurne – Gistel op zaterdag 17 mei 2008.
De vergadering vindt plaats bij secretaris Niek thuis.