Scheidsrechters, spelers en bestuursleden worden herinnerd aan artikel 2006 van het bondsreglement dat elke aangeslotene verplicht daden van competitievervalsing RECHTSTREEKS EN TIJDIG te melden aan het bondsparket.
Tijdens de werkuren op het secretariaat tel: 02.477 12 78
Tijdens de weekends of na de werkuren op GSM nr : 0473671738
Laat zo nodig een boodschap achter met uw naam, functie en eigen oproepnummer.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
Sportcentrum Koksijde