Nog eens tijd voor een beetje leesplezier op onze webstek, dit in onze rubriek “ook gelezen”.
Een student, Gilis genaamd (en tis niet onze Olli), onderzocht voor zijn doctoraatsproef de correcte beslissingen van scheidsrechters.
U leest hiernavolgend kort een tekst van de belangrijkste bevindingen. Klik op de blauwe link.

Correcte arbitrage in het voetbal

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN: