Eerst zou er maar één cursus kandidaat-scheidsrechter gegeven worden, dit aan het begin van het nieuwe seizoen. Maar omdat we nu al vier kandidaten hebben, is er beslist een nieuwe cursus te geven in december en januari. Albert Roets, Jean-Pierre Vercruysse en Luc Vanthournout geven les vanaf zaterdag 15 december, dit in het VIP-zaaltje onder de tribune van KSV Veurne.
Onze vier nieuwe potentiële scheidsrechters zijn:
Cornelis Robbe (22j) uit De Panne
Faes Kristof (29j) uit Veurne
Lepoutre Dominique (44j) uit Diksmuide
Senesael Luc (59j) uit Diksmuide

De cursus zou doorgaan te Veurne op zaterdagen 15 – 22 – 29 december 2012 en 5 – 12 – 19 januari 2013
Het bijwonen van een wedstrijd met PSC-verantwoordelijke en peters is voorzien op zaterdag 26 januari 2013. Het uiteindelijke examen is gepland op 2 febuari 2013.
Als dusdanig kunnen de geslaagden aanvaard worden tijdens de directiecommissie van 8 febuari 2013 (volgens wens voorzitter PSC). Wellicht volgt dan een eerste aanduiding op zaterdag 16 febuari 2013.

Kent u nog een kandidaat-scheidsrechter, aarzel dan niet en neem meteen contact op met secretaris Niek.
Gelieve zo snel mogelijk de nodige gegevens door te geven.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR DE JAARLIJKSE STEUN: