Een tijdje geleden was er op een vergadering van onze Vriendenkring een korte discussie over het al dan niet verplichtend aanwezig zijn van een “beschermingszone”.
Het dikke boek “reglement 2009/2010” van de KBVB vol met diverse artikels werd er bijgehaald en het sluitende antwoord (artikel 1212: De beschermingszone) klinkt als volgt:
1. Principe
Voor wat betreft de speelvelden van de eerste ploegen, dient de bescherming van de scheidsrechters en van de bezoekende
spelers verzekerd te worden door het aanleggen, tussen de kleedkamers en het eigenlijke speelveld, van een ruimte van
minstens 3 meter breedte, derwijze dat het publiek er geen toegang toe heeft.
2. Modaliteiten
21. Dit gebied mag minder breed zijn indien het de scheidsrechter en de spelers afdoende beschermt, bij voorbeeld wanneer het
uit een overdekte gang bestaat.
22. Deze beschermingszone is niet verplichtend voor de andere speelvelden, doch de thuisspelende club dient de nodige
schikkingen te treffen teneinde de scheidsrechter, de spelers en de officiƫlen de mogelijkheid te geven zich zonder gevaar naar
hun kleedkamer te begeven.
23. Wat betreft de draagwijdte van de schorsingen (verbod neutrale zone), wordt dit gebied ook beschouwd als neutrale zone.

We mogen dus concluderen dat een beschermingszonde enkel verplicht is bij eerste ploegen, en niet bij reserven en jeugd. Ook in deze laatsgenoemde wedstrijden dient de veiligheid van scheidsrechters wel steeds gewaarborgd te zijn (vb: begeleiding door de terreinafgevaardigde)

Met dank aan Luc Coulier voor het opzoeken van de juiste tekst.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
KBC Verzekeringen De Panne