Elke scheidsrechter die de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft moet een medisch attest overmaken aan het secretariaat. Op dit attest moet een duidelijke vermelding staan dat u medisch geschikt bent om wedstrijden te leiden voor het seizoen 2019-2020.
Voor scheidsrechters die de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben moet dit attest vergezeld zijn van een elektrocardiogram.
Gelieve dit medisch attest (+ eventueel elektrocardiogram) over te maken aan het provinciaal secretariaat.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR DE JAARLIJKSE STEUN: