Wedstrijdblad: voor wedstrijden waar GEEN vliegende vervangingen van toepassing zijn.

Indien een ingeschreven wisselspeler, op het einde van de wedstrijd nog niet aanwezig is, waardoor zijn identiteitsbewijs niet kan voorgelegd worden, moet de scheidsrechter, wanneer de afgevaardigde hierom verzoekt, de naam van de speler doorstrepen en paraferen (art.1411.27).
Wanneer de scheidsrechter dit weigert, mag de afgevaardigde het wedstrijdblad niet aftekenen voor akkoord.
De reden hierom dient de eerstevolgende dag, schriftelijk, aan het Provinciaal secretariaat worden gemeld.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
Argenta Bank Koksijde