We ontvingen onderstaand bericht op E-Kickoff.

Beste scheidsrechter,

Het seizoen 2019-2020 komt in een beslissende fase en de belangen worden in bepaalde wedstrijden groter, te merken op maar ook naast het speelveld.
Mogen we er op wijzen om in het geval van spreekkoren of wanordelijkheden jullie verantwoordelijkheid op te nemen, de correcte procedure te volgen en steeds verslag op te maken zoals beschreven in de ¿Aanvullingen van de spelregels¿. Deze richtlijnen gelden in amateurvoetbal zowel voor jeugdwedstrijden als voor wedstrijden op het hoogste niveau in 1D.
In geval een observer/coach aanwezig is, dient deze op de hoogte gebracht te worden dat een verslag zal opgemaakt worden.

Voor een beter begrip enkele bijkomende bemerkingen:

Het informeren van de toeschouwers bij stap 1 kan zowel verbaal (bvb in wedstrijd U15) gebeuren door de terreinafgevaardigde als met behulp van het omroepsysteem voor een grote groep supporters. Ook beide aanvoerders dienen betrokken te worden in het sensibiliseren van hun supporters. Laat de wedstrijd pas opnieuw aanvangen nadat deze boodschap werd gecommuniceerd, zodat de aandacht van de toeschouwers volledig wordt gevestigd op de boodschap zelf.

Alle wanordelijkheden die een invloed hebben op het wedstrijdverloop geven aanleiding tot het in werking treden van deze 3-stappen procedure en moeten gerapporteerd worden. Gebruik van bengaals vuur in de tribune gebeurt meer en meer, maar van zodra ermee wordt gegooid (naar mekaar, naar andere supportersvakken, op het speelveld of in de neutrale zone) dan dient de wedstrijd tijdelijk onderbroken te worden om uitdoving toe te laten. Ook bij een zodanige rookontwikkeling waardoor de zichtbaarheid op het speelveld afneemt is dit het geval om de rook te laten wegtrekken. Laat zeker niet toe dat spelers, officials of stewards het vuurwerk zelf wegnemen.

Ook voor het gooien van projectielen zoals drinkbekers, aanstekers,¿ het roepen van kwetsende spreekkoren van discriminatoire of racistische aard wordt verwacht dat de 3-stappen procedure wordt opgestart en dat er verslag wordt opgemaakt.

De tijd nodig bij de onderbreking in stap 2 hangt volledig af van het aanvoelen van de scheidsrechter en kan gebruikt worden om de gemoederen te bedaren en de rust te herstellen. Maak van de gelegenheid gebruik om duidelijk te maken aan de afgevaardigde(n) en de aanvoerders dat na stap 2 bij herhaling van deze ongeregeldheden, van welke aard of vanuit welke hoek ook, de wedstrijd definitief zal worden stopgezet (stap 3). Zij kunnen dan met alle middelen het nodige doen om de supporters nogmaals tot rust te brengen.

Hopende hiermee iedereen op zijn verantwoordelijkheden gewezen te hebben, voeg ik in bijlage het uittreksel uit de Aanvullingen toe.

3-step procedure