Procedure en communicatie

1. In de voorbereidingsperiode zullen opnieuw heel veel vriendschappelijke wedstrijden gespeeld worden.

Door de vele wijzigingen en bijkomende aanduidingen in laatste instantie verzoeken wij jullie E-kickoff elke dag te raadplegen.

2. Op zaterdag 29.08.20 vindt de Referee Day plaats in Dadizele waar alle REFS en ARS klimmen en dalen gedurende een groot deel van de dag de fysische testen ondergaan en hun theoretisch examen afleggen. Het Bureau Arbitrage doet daarom die dag geen aanduidingen in eerste ploegen klimmen en dalen en in Beker van West-Vlaanderen.

Het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen zal enkel die aanduidingen doen die competitiewedstrijden zijn
binnen het Nationaal Amateurvoetbal of Elite Profvoetbal.

De clubs die deelnemen aan de 1/16 finales van de Beker van West-Vlaanderen zijn verwittigd dat op zaterdag 29.08.2020 geen REFS worden aangeduid en er geen kunnen gevraagd worden.

3. REFS en ARS die in de voorbereidingswedstrijden onderling met een club overeenkomen om een wedstrijd te leiden, dienen deze club steeds de officiële aanvraag te laten doen aan het secretariaat volgens de daartoe voorziene kanalen en dit binnen de voorgeschreven termijnen.

Deze aanvraag zal bekeken worden door de aanduiders van het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen. Daar zal steeds onderzocht worden of deze aanduiding kan aanvaard worden, rekening houdend met de nodige parameters (categorie official, categorie clubs, afstand, prestatie, beschikbaarheid, andere officiële aanduidingen). Indien nodig zal deze aanduiding gewijzigd worden en zullen andere officials aangesteld worden.

4. Er wordt een beperking opgelegd aan de REFS en de ARS voor wat betreft het aantal te leiden wedstrijden. Er wordt in de maanden juli en augustus uitgegaan van maximaal 2 mid-week wedstrijden en 1 officiële wedstrijd in het weekend (Beker van België, Beker van West-Vlaanderen en competities).