Gezien het stijgend aantal synthetische velden kreeg het BA recent de vraag gesteld omtrent de voorschriften voor de verankering van doelen en doelnetten op een synthetisch veld. Het reglement voorziet geen afwijkingen, dus ook op een synthetisch veld gelden volgende regels.

Er mogen netten vastgemaakt worden aan de doelen en de grond achter de doelen, op voorwaarde dat ze goed ondersteund worden en dat ze de doelverdediger niet hinderen.

Doelen (inclusief verplaatsbare doelen) moeten stevig in de grond verankerd zijn. Verplaatsbare doelen mogen alleen gebruikt worden als ze aan deze voorwaarde voldoen.

Waarschijnlijk leggen de fabrikanten wel bepaalde verbodsbepalingen op voor het onderhoud van een synthetisch veld (bv. geen piketten of haken slaan om netten te verankeren), maar anderzijds commercialiseren ze wel bepaalde hulpmiddelen die hier een antwoord op bieden.

Conclusie: doelnetten moeten ook op synthetisch veld vastliggen, op welke manier is een zaak voor de clubs. De REF’s doen het nazicht van het veld zoals op een gewoon grasveld en passen de voorgeschreven procedure toe indien er mankementen zijn (zoals niet verankerde doelnetten).