De scheidsrechters die denken aan de vereiste voorwaarden te voldoen om op het einde van het lopende seizoen in aanmerking te komen voor een “bondsonderscheiding”, worden verzocht UITERLIJK OP 15 MAART 2022 – een schriftelijke aanvraag (brief, email) bij Bureau Arbitrage (referee.westvlaanderen@voetbalvlaanderen.be) in te dienen.

Voor het bekomen van de titel “Bondserepenning” moet de werkende scheidsrechter 15 opeenvolgende ofwel 20 niet-opeenvolgende dienstjaren tellen.

Voor het bekomen van de titel “Lid van Verdienste” moet de werkende scheidsrechter 30 opeenvolgende ofwel 35 niet-opeenvolgende dienstjaren tellen.

Opgelet: later ingediende aanvragen dan 15 maart 2022 zullen door de commissie ZONDER GEVOLG gelaten worden.