De vergadering van maandag 20 september is onze verplichte statutaire vergadering. Dat wil in principe zeggen dat al onze leden dienen aanwezig te zijn. Naast het kasverslag kunnen er tot aan de aanvang van de vergadering voorstellen worden ingediend om de statuten te wijzigen. Deze dienen dan gestemd te worden tijdens het statutaire gedeelte.
De leden moeten voor de aanvang van de vergadering in orde zijn met lidgeld 2010-2011 om te kunnen meestemmen.
Ook kunt u zich kandidaat stellen om in ons bestuur te treden. Uw kandidatuur dient schriftelijk te gebeuren bij secretaris Niek Pieters, en dit ten laatste op maandag 21/09 om 20 uur. Momenteel hebben we met Daniël Knockaert één kandidaat-bestuurslid, waarvoor dank!

Traditioneel duurt de verplichte statuaire vergadering niet echt lang, dus alle tijd om een ander onderwerp aan te kaarten: DE JEUGDARBITRAGE. Onze gastspreker Jean-Pierre Marysael zal spreken over de hedendaagse jeugdarbitrage en voor u prangende vragen beantwoorden die op iedere jeugdscheidsrechters lippen liggen.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
Parick Plancke Diksmuide