De vergadering van maandag 21 september is onze verplichte statutaire vergadering. Dat wil in principe zeggen dat al onze leden dienen aanwezig te zijn. Naast het kasverslag kunnen er tot aan de aanvang van de vergadering voorstellen worden ingediend om de statuten te wijzigen. Deze dienen dan gestemd te worden tijdens het statutaire gedeelte.
De leden moeten voor de aanvang van de vergadering in orde zijn met lidgeld 2009-2010 om te kunnen meestemmen.
Ook kunt u zich kandidaat stellen om in ons bestuur te treden. Uw kandidatuur dient schriftelijk te gebeuren bij secretaris Niek Pieters, en dit ten laatste op maandag 21/09 om 20 uur. Indien er geen nieuwe kandidaten zijn, blijft ons bestuur behouden zoals ze nu is.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
Peter Rensen Diksmuide