Het is al een tijdje geleden dat hier verscheen dat dhr. Gilbert D’Hondt overleden is.
Intussen zijn alle procedures overlopen om zijn opvolger bij het Uitvoerend Comité van de KBVB aan te duiden. Morgenavond, maandag 8 oktober, wordt dan ook in Roeselare op de algemene statutaire vergadering van de Liga Lagere Afdelingsclubs West-Vlaanderen een nieuw Westvlaams lid voor het Uitvoeren Comité verkozen.
De clubs hebben stemrecht en kunnen kiezen uit twee kandidaten die op heden zetelen in het P.C.: Dhr. Willy Ozeel en Dhr. Tony Vandeghinste.
Eén van beiden zal onze provincie dus mogen afvaardigen in Brussel, als opvolger van de overleden Gilbert D’Hondt.
Wordt vervolgd…

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN: