Email ontvangen van het secretariaat PSC ivm “peterschappen”:

Mogen wij u vragen om de peters mee te delen dat zij zich dienen te houden aan de reglement 808 :
1. Actieve (oud)scheidsrechters kunnen aangeduid worden om een beginnende collega te laten genieten van hun ervaring en hem met raad bij te staan na afloop van zijn prestatie op het speelveld.
23. In het kader van hun opdracht hebben deze peters toegang tot de kleedkamer van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd die hen werd toevertrouwd, op voorlegging aan de club van een identificatiebewijs onder de vorm van een kaart of een geschreven opdracht.
Zij mogen dus niet optreden of tussenkomen in de neutrale zone tijdens of na de wedstrijd.

Met vriendelijke groeten,
Nancy, Secretariaat PC en PSC West-Vlaanderen

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
Sportcentrum Koksijde