Zoals steeds een regelmatige update van wat er allemaal leeft bij Refswestkust maar deze keer met een “nieuw” item. Vier jaar geleden verscheen de voorlopig laatste editie van ons magazine “Vriendschap“. Vanaf dit seizoen is hij er terug, 2-maandelijks, met artikels vanop de site maar ook zaken die onze webstek niet bereikten. Ook onze sponsors kregen hierin een mooi plaatsje. Indien iemand nog suggesties heeft om het nog mooier te maken, horen we het graag.

Vriendschap september

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR DE JAARLIJKSE STEUN: