Tijdens de zitting van de directiecommissie PSC van dinsdag 10 februari werd Koen Meersseman ontslagen als scheidsrechter bij de KBVB. Koen werd, wegens het niet betalen van het lidgeld seizoen 2008-2009, eveneens geschrapt van onze ledenlijst en werd als bestuurslid op non-actief gezet tot het ontslag op de eerstvolgende algemene vergadering van onze Vriendenkring. Ook het emailadres koen.meersseman@refswestkust.be vervalt vanaf heden.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
Pauwels Veurne