Email ontvangen van Dhr, Peter Vanloo, Secretaris Vriendenkring Brugge

Beste collega’s secretarissen vriendenkringen,

Ik vernam het overlijden van collega scheidsrechter Patrick Deroeck, uit onze regio die na een langdurige en ongeneeslijke ziekte besloot voor euthanasie. Patrick, deed ook de ontvangst van de scheidsrechters bij FC Moerkerke.
Mag ik vriendelijk vragen aan de scheidsrechters uit onze provincie om volgende week voor jullie wedstrijd een minuut stilte te willen houden ter nagedachtenis van onze collega scheidsrechter Patrick.
In naam van de KVBS,
Peter Vanloo
Secretaris KVBS