Gebracht door Dhr. A. Roets

1/ Er wordt gestreefd naar uniformiteit onder de diverse Vriendenkring bij het geven van de cursus kandidaat-scheidsrechter. Daarom werd er op 7 december een samenkomst gepland met alle lesgevers.
Het examen wordt onderverdeeld in een theoretisch (70 punten) en mondeling gedeelte(30 punten). Voor onze nieuwe sessie zijn er reeds 3 Veurnse kandidaten.

2/ De peterschappen zijn achter de rug. 1 Veurnse ref (Niels Geryl) diende later te starten wegens problemen met de aansluiting. In uniformiteit met de andere Vriendenkringen gebruiken alle peters het opgelegde verslag (met kruisjes en commentaar)

3/ Bij ontslag van een scheidsrechter wordt vanaf heden ook de club vermeld in het Sportleven, dit om de secretarissen op de hoogte te brengen.

4/ Wanneer men een scheidsrechtersverslag doormailt, dient dit verslag eveneens volledig te zijn. Dus ook data, naam, … zeker vermelden.

5/ De januari-zitting van het PSC zal doorgaan te Oostnieuwkerke op 4 januari en niet op 5 januari zoals eerst voorzien. Dus is er geen enkel probleem met de datum van onze nieuwjaarsreceptie, die plaats vindt te Koksijde op vrijdag 5 januari 2007.

6/ De werkgroep zal 2x per jaar samenkomen onder leiding van de Voorzitters van alle Vriendenkringen W-VL. Er is eveneens een steunfonds, die indien nodig “gespekt” zal worden door de diverse Vriendenkringen.

7/ De ultieme fysieke testen vonden plaats te Tielt op 21 november. Helaas kon ons lid Franky Deprez er niet bijzijn, wegens de nog altijd aanslepende kwetsuur. We wensen in ieder geval Franky nogmaals het allerbeste toe en blijven hopen op een spoedig herstel.

8/ In december zijn er de halfjaarlijkse evaluaties van de diverse cursussen.
De volgende fysieke testen zijn gepland op zaterdag 27 januari 2007. Deze zijn van belang voor heropname in categorie of een oproep in verband met code 3 (= kans op een hogere categorie)

9/ Er dient opgepast te worden bij het opschrijven van de gele kaarten (waarschuwingen). De eerste gele kaart dient enkel genoteerd te worden bij eerste ploegen en corpo. (dus niet bij reserven en jeugd !!!) Indien een tweede gele kaart gegeven wordt, dient enkel de tweede gele kaart genoteerd te worden (in de juiste kolom !!!), ook bij de reserven en jeugd. In de rubriek aanmerkingen schrijft u: “speler x (geboortedatum)(club Y) werd uitgesloten met twee gele kaarten)