Gebracht door A. Roets

1/ De aanduidingen worden de dinsdag gedaan in Brugge ipv de woensdag voor de wedstrijdenin West-Vlaanderen. De laatste check dient u te doen op ten laatste vrijdag. Voor laattijdige aanduidingen (donderdag of vrijdag voor het weekend erop) krijgt u een telefoon van het secretariaat.

2/ De “blokken” voor de assistent-scheidsrechters zijn MAXIMUM 15 per duo. (dus bijvoorbeeld een assistent van 2 blokken kan gekoppeld worden met één van 13)

3/ Examen kandidaat-scheidsrechters: ongeveer 70 geslaagden in West-Vlaanderen. Onze eigen Veurnse Vriendenkring heeft 5 geslaagden, dus alle kandidaten worden scheidsrechter.
– De nieuwe cursus werd als zeer goed ervaren, met dank aan de opstellers
– Met hulp van de PSC zullen de Vriendenkringen didactisch materiaal ter beschikking gesteld krijgen in de toekomst (bv. Beamer)
– De eerste aanduiding van de nieuwe kandidaten is voorzien het laatste weekend van oktober.

4/ De fysieke en theoretische testen vinden plaats in Brugge/Assebroek Bloso op zaterdag 21 oktober. (eerste en tweede kans). Wie voor de eerste keer komt, krijgt zijn verplaatsing terug betaald.

5/ Coaching-analyse:
– Ontwerp wordt aangepast (in herwerking)
– Coaching voor de AR is eind oktober gedaan

6/ Afwezige refs
– Er zijn teveel afwezige refs op de wedstrijden.
– In oktober zijn er al enkel ontslagen gevallen wegens verregaande onbeschikbaarheid
– Wie langdurig verlof vraagt, wordt gevraagd de scheidsrechterskaart terug te sturen naar het secretariaat.

7/ Provinciaal comité :
– Doorgaans is er een goede opkomst van de refs
– Let wel op een duidelijk verslag, vooral bij trappen OP of NAAR, is er iemand gekwetst?

8/ Zijn er opeenvolgende racistische opmerkingen van supporters, dan dient de wedstrijd stilgelegd te worden, zelfs definitief (ook bij jeugdwedstrijden)

9/ De Primokaart (met foto!!!) is eveneens een geldige identiteitskaart.