Gebracht door Dhr. A. Roets

– Een klacht kwam terug van Brussel naar de PSC. Een speler met 2x geel mocht op het speelveld blijven, wat dus een grote vergissing is. De PSC kon niet anders beslissen dan dat er een scheidsrechterlijke dwaling was. De afgevaardigde had immers geweigerd om af te tekenen en de ref noteerde tijdens de wedstrijd alles op een los blaadje (weggegooid) en heeft niets overgeschreven in zijn boekje. De ref kwam er niet goed uit. Besluit : houd uw administratie nauwgezet bij en maak dat u de nodige documenten bij verschijning –zoals opgelegd- kunt voorleggen.

– Verslag PC
o Er zijn weer meer afwezige refs op de zitting PC (tov het seizoensbegin) Bij stopgezette wedstrijden dient de reden vermeld te worden. Een uitleg is hier zeker aangewezen. Werden ook alle middelen uitgeput om de wedstrijd tot een goed einde te brengen?
o Het Pc sprak opnieuw enkele ernstige sancties uit ivm agressie op refs
o Er moet op een verslag meer duidelijkheid komen ivm “trappen”. Nauwgezet rapporteren of het ‘op’ of ‘naar’ is
o Ook opgelet bij revancheren. Tracht dus ook het gebeuren van de 1ste boosdoener vast te stellen.

– Mededelingen CSC :
o Een oefenmeester mag rechtstaan tijdens de wedstrijd in zijn dug-out
o De ploegen dienen strenger op hun plichten gewezen te worden en er zal strenger opgetreden tov kritiek door officiëlen (afgevaardigde, trainer, verzorger, …)

– Allerlei :
o Nieuwe instructies worden uitgedeeld op 24 augustus 2007 in Moorsele op de Algemene Vergadering, in de bruine enveloppe
o Peters die het wensen kunnen verlof aannemen om hun peterschap uit te voeren. Ze krijgen dan ook geen aanduiding.