Op zaterdag 28 augustus 2021 organiseert het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen de Referee Day op het Jeugdcomplex Schiervelde (parking 3) in Roeselare. Naast de traditionele organisatie van de fysische en theoretische testen, valt deze dit jaar ook samen met de organisatie van een alternatieve Provinciale Algemene Vergadering.

Het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen wil op die dag immers voor elke ref, assistent-ref en observer de mogelijkheid creëren elkaar te ontmoeten, meer dan ooit na de voor iedereen moeilijke COVID-19 periode. Uiteraard met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen die dan van toepassing zullen zijn.

Concreet betekent dit:

 • Voor de refs en AR’s Klimmen & Dalen: afhalen van de scheidsrechterskaart, nieuwe badge RBFA, Law of the Games 2021-2022, herinnering van de belangrijkste wijzigingen van het vorige seizoen enerzijds en het bijwonen van de cursus spelregelwijzigingen en instructies anderzijds: inkanteling in de testen. Het schema werd reeds doorgezonden.
 • Voor de Jeugdrefs: Afhalen van de scheidsrechterskaart, nieuwe badge RBFA, Law of the Games 2021-2022: jullie krijgen de kans die tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur te komen afhalen in de cafetaria van het Jeugdcomplex Schiervelde (parking 3). Je kan zelf kiezen wanneer; er dient voorafgaand geen melding gemaakt te worden. Er worden geen documenten meegegeven met iemand anders en er wordt niks opgestuurd. Dit betekent dat we op 28.08 iedereen persoonlijk verwachten. Het biedt bovendien aan elke J-ref de mogelijkheid om ook eens de refs en AR’s van Klimmen & Dalen aan het werk te zien tijdens de fysische testen.
 • Cursus spelregelwijzigingen 2021-2022 en herinnering van de belangrijkste wijzigingen van het vorige seizoen: het bijwonen van deze cursus is verplicht. Er is een registratie van de aanwezigen die gekoppeld wordt aan de aanduidingen tijdens het seizoen. Er zijn vier tijdsmomenten waarop kan deelgenomen worden
  • 09.30 – 10.00 uur.
  • 11.00 – 11.30 uur.
  • 14.00 – 14.30 uur.
  • 15.30 – 16.00 uur.

Met de organisatie van deze Referee Day doet het Bureau Arbitrage een belangrijke inspanning om van zaterdag 28.08.2021 een hoogdag van de West-Vlaamse arbitrage te maken. We rekenen dan ook op jullie aanwezigheid.

Want vergeet niet: alleen ga je sneller maar samen gaan we verder.

Hieronder nog eens het tijdsschema:

Planning Fysieke testen 28082021