Onze vrienden Nancy Saelens en Leon Hanssens had op de vergadering van gisteren een speciale mededeling te doen. Onze ref Roland Graulus wordt op 31 mei in de kantoren van Daikin Oostende gehuldigd door het bestuur van Corpo Oostende. Roland floot immers de meeste matchen in Corpo dit seizoen en wordt daarvoor in de bloemetjes gezet. Onder een daverend applaus van alle aanwezigen op onze vergadering werd Roland gefeliciteerd door onze leden.