De samenstelling van het PSC in het seizoen 2010-2011 brengt niet zoveel veranderingen met zich mee. Tegenover vorig seizoen zijn enkel de opleiders Jan Ameel en Philippe Lannoo weggevallen. Slechts één nieuwe opleider wordt aan het team toegevoegd: Gerry Dobbels. Hij zal vooral instaan voor de begeleiding en nazicht van assistent-scheidsrechters.

De Provinciale Scheidsrechterscommissie voor dit jaar ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Luc Matthys
1ste Ondervoorzitter: Gaston Bots
2de Ondervoorzitter: Marino Staelens
Secretaris: Nancy Deslypere
Leden: Edgard Mouton, Albert Roets, Marnix Sandra, Kristien Oplinus
Leden-Opleiders: François Adam, Eric Callant, Ronny Callewaert, Geert Coussement, Luc De Vis, Antoon Deelkens, Roger Dejonghe, Patrick Demeulenaere, Fernand Deramaut, Gerry Dobbels, Valentin Keulen, Geert Lasuy, Jean-Pierre Marysael, Marc Rommelaere, Willy Rommelaere, Danny Roose, Jan Toye, Rik Vandenbroucke, Gerard Vanhoutte, Marc Vanneste, Luc Vanthournout, Rudy Vanwalleghem, Eddy Vanyzere, Johan Vercruysse, Fernand Verstraete

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
Westmachines