Fit blijven in tijden van corona?

In bijlage vind je een brochure. Ik nodig jullie uit om in de mate van het mogelijke de conditie te blijven onderhouden en klaar te staan voor de start van het nieuwe seizoen 2020-2021.
Van zodra we weten wanneer en hoe we de activiteiten zullen hernemen, niet alleen wedstrijden maar ook trainingen en fysische testen, zal je via onze website en onze facebookpagina op de hoogte gebracht worden.

Draag intussen goed zorg voor elkaar en blijf gezond.

Stay fit – Referees