Zoals we op 29 maart op deze pagina al schreven, dient u uw vragenlijst seizoen 2010-2011 tegen half mei binnensturen bij het secretariaat PSC.
Misschien een kleine tip: vul uw vragenlijst nu in, zodat u het zeker niet vergeet!

Voor de scheidsrechters ouder dan 55 jaar, is er nu een uitbreiding verschenen. Zij dienen, naast de vragenlijst, ook nog een medisch attest binnen te brengen. Deze dient aanwezigen te zijn tegen uiterlijk 1 augustus, zoniet volgen geen aanduidingen.

Hieronder een overzicht van wie welke medische attesten moet insturen om geschikt te worden bevonden om te arbitreren.
Jonger dan 55 : Geen attest vereist
55+ : Medisch attest waarop staat dat u geschikt bent voor het leiden van voetbalwedstrijden
60+ : Medisch attest op basis van een inspanningsproef (inspanningselectrocardiogram) EN een medisch attest waarop duidelijk staat dat u al dan niet geschikt bent voor het leiden van wedstrijden.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
Potje Pate