Dhr. Marc Rommelaere, PSC-opleider en proost van de voetbalsport, was onlangs nog aanwezig in onze vriendenkring met een boeiende uiteenzetting over zijn tocht per fiets naar Santiago de Compostela. Langs deze weg wilt hij graag iedereen uitnodigen naar de 68ste Sportabedevaart.

Geachte,

Hierbij nodig ik U vriendelijk uit tot de 68° SPORTABEDEVAART die plaats grijpt op zaterdag 12 februari 2011 om 10 u. in de ST. Godelievekerk te Roeselare. (Deze kerk is gelegen tussen Honzebroekstraat en Gitsestraat 287)
Mgr. Jozef De Kesel, Bisschop van Brugge, zal voorgaan in de liturgische viering, in concelebratie met Sportaproost E.H. L. Lepee, met assistentie van diaken Marc Rommelaere, proost van de voetbalsport.
De viering heeft als thema: “ BOUWEN OP VERTROUWEN ”.
Onder dit thema start ook de jaarwerking van onze equipe, die in haar pastorale zorg wil meehelpen zoeken naar een vernieuwde sportethiek. Deze Godsdienstige plechtigheid is tevens een herdenking van de overleden sportlui, gewezen sportbeoefenaars en bestuursleden van sportverenigingen. Tijdens de viering worden nagedachtenisprentjes uitgereikt, waarop hun namen staan.
Omdat ik weet dat U nauw betrokken bent bij de sportbedrijvigheid in onze provincie, zou ik het zeer op prijs stellen als U deze viering kunt bijwonen.
Uw aanwezigheid zal voor de sportbeoefenaars en –verantwoordelijken een uiting zijn van Uw waardering voor hun inzet. Tevens is het voor de familieleden van de overledenen een blijk van meevoelen met hun diepste leed.
In de hoop U op 12 februari a.s te mogen begroeten, dank ik U bij voorbaat voor uw belangstelling voor dit initiatief en teken

WE DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
De Centrale Diksmuide