Op uw vragenlijst, die u in mei 2009 invulde, diende u ook uw verlof aan te vragen voor de periode 25 juli – 31 augustus.
Onderaan stond echter dat u dit nogmaals diende in te geven via e-kickoff. Blijkbaar gebeurt dat bij vele scheidsrechters niet. Vandaar deze oproep van het secretariaat PSC:

Geachte,
Bij controle van de vragenlijsten stellen wij vast dat er zeer weinig scheidsrechters hun verlof ingeven via Kickoff, mogen wij u vragen dit in de toekomst wel te doen. Dit om een vlottere verwerking van het verlof te bekomen.

U kunt uw verlof aanvragen via uw persoonlijke e-kickoff onder de rubriek “persoonlijk”.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN: