Afgelopen vrijdag waren tal van onze leden aanwezig op de provinciale algemene vergadering te Wevelgem. Michel Rys maakte een klein verslag van de verschillende uiteenzettingen.

Hieronder zijn verslag:

Elk jaar kondigt de Algemene vergadering de komst van een nieuw voetbalseizoen aan ( oh , wat vliegt de tijd toch snel).Ditmaal was Wevelgem de plaats waar de Kortrijkse vriendenkring onze gastheer was. Ex-opleider Valentin Keulen zorgde voor de presentatie en leidde de diverse sprekers vlot in. Kris Mulleman ,de dynamische voorzitter van de Kortrijkse Vriendenkring , had in zijn korte inleiding vooral oog voor de nog steeds niet-aangepaste vergoeding voor onze refs. Uiteraard applaus. De Wevelgemse schepen van Sport, Geert Breughe , poogde zijn sportieve gemeente te promoten. Zijn waardering voor het uitoefenen van onze hobby kwam ruimschoots aan bod. Dit jaar was het ook exact 10 jaar geleden dat Luc Matthys , voorzitter RBA West-Vl. , hier zijn maidenspeech gaf. Nu gaf hij er ( op een wat rustigere wijze ) een kort overzicht van het voorbije seizoen en een vooruitblik naar het volgende: – de vele , al of niet – geslaagde, beleidswissels in de KBVB – de enkele , geliefde, collega’s die van ons zijn heen gegaan – het verminderd aantal refs (610) en de consequenties – het verminderd aantal incidenten op onze velden( maar alertheid blijft) – het pleidooi aan de clubs jonge mensen naar de cursussen S. te sturen – de hoop op een succesvol seizoen aan allen De bondseretekens waren helaas in Brugge (?? !!!) gebleven en worden naar de gevierden toch opgestuurd. Daarna mocht P. Engels, lid RBA West-Vl. , de reglementswijzigingen voor het volgend seizoen doornemen . Dank zij zijn deskundige ,begrijpbare en vlotte uitleg , samen met bijpassende beelden wist hij de vele toehoorders zeker 45’ te boeien. Na het slotwoord haastten sommige refs zich om hun Scheidrechterskaart af te halen. Gelukkig bleven de meeste refs echter nog wat nakaarten. De talrijk opgekomen collega’s uit onze kring maakten er een gezellig samenzijn van (getuige de vele genomen foto’s , selfies). Tenslotte nog een dankwoord voor ons geliefd PSC-lid ,Theo B. , die allen met een fijne attentie bedacht en onze voorzitter Bart , die ondanks zijn trip naar Praag , toch ook aanwezig was.

Je ondervoorzitter Michel

 

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR DE JAARLIJKSE STEUN:

Dewekon