Onze Voorzitter Dirk heeft vorige maandag tijdens een bijzondere bestuursvergadering zijn ontslag ingediend als Voorzitter en bestuurslid van onze Vriendenkring.

Hoewel alle aanwezige bestuursleden en de aanwezige PSC-leden van onze Vriendenkring zich ten stelligste verzetten tegen zijn aftreden als Voorzitter, bleef Dirk bij zijn beslissing. Hij wenst ons te verlaten op zijn hoogtepunt en wilt niet dat iemand vindt dat hij te lang aan het hoofd van onze Vriendenkring zou staan.

Een nieuwe Voorzitter werd nog niet aangeduid en komt er wellicht op de bijzondere bestuursvergadering van vrijdag 17 augustus. Tot aan die tijd werd onze ondervoorzitter Michel Rys aangeduid als waarnemend Voorzitter van onze Vriendenkring. Wordt vervolgd…

We betreuren de beslissing van Dirk en danken hem voor zijn ongeveer 8 jaar van schitterend leiden van onze bloeiende vereniging.