Graag het volgende bericht.

Altijd meer en meer dienen wij een overlijden binnen de familiekring van onze leden “te horen via via”. Mogen wij u beleefd vragen, als er binnen uw familie een overlijden plaatsvindt, ons secretariaat hiervan op de hoogte te brengen, zodat wij onmiddellijk het nodige kunnen doen om in naam van al onze leden ons medeleven met u te betuigen en/of zodat er zeker iemand van onze Vriendenkring op de plechtigheid aanwezig kan zijn.

Ook bij ontslag als scheidsrechter krijgen wij steeds minder en minder een bericht. Als u besluit om wegens omstandigheden de schoenen even aan de haak te hangen, vragen wij u vriendelijk ons secretariaat hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, dit via post, fax of email naar secretaris@refswestkust.be.

Dank.