Binnen het PSC West-Vlaanderen gebeuren ook dit seizoen enkele veranderingen. Raymond Verbrugge en André Cruydt verlaten het PSC en door het ontslag van Philippe Delille vorig seizoen, is er plaats voor drie nieuwe namen.
Geert Lasuy (Zwevegem), Eddy Vanyzere (Kortrijk) en Luc De Vis (Oostende) zijn de drie nieuwe opleiders dit seizoen. Naar verluid zouden de twee eerstgenoemden zich hoofdzakelijk met de cel jeugd bezighouden, en zou dhr. De Vis nazichten doen in “klimmen en dalen”. Luc De Vis komt over van het PSC Brabant. Namens onze Vriendenkring wensen we de drie nieuwe opleiders veel succes toe met hun nieuwe uitdaging.
Omdat Raymond Verbrugge lid was van de directiecommissie, kwam daar ook een plaatsje vrij. Mevrouw Kristien Oplinus neemt de plaats van Raymond in en wordt superviseur voor de cel jeugd. Roger Dejonghe doet de rest voor de jeugd.

Het PSC ziet er als volgt uit:
Directiecommissie: Luc MATTHYS (voorzitter), Gaston BOTS (1e ondervoorzitter), Marino STAELENS (2e ondervoorziter), Edgard MOUTON, Kristien OPLINUS, Albert ROETS en Marnix SANDRA
Opleiders: Francois ADAM, Jan AMEEL, Eric CALLANT, Ronny CALLEWAERT, Geert COUSSEMENT, Antoon DEELKENS, Roger DEJONGHE, Patrick DE MEULENAERE, Fernand DERAMAUT, Luc DE VIS, Valentin KEULEN, Philippe LANNOO,Geert LASUY, Jean-Pierre MARYSAEL, Marc ROMMELAERE, Willy ROMMELAERE, Danny ROOSE, Jan TOYE, Rik VANDENBROECKE, Gerard VANHOUTTE, Marc VANNESTE, Luc VANTHOURNOUT, Eddy VANYZERE en Rudy VANWALLEGHEM

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN: