Deze week verschenen op RefAssist:

Clubs hebben in de voorbereiding de mogelijkheid om vriendschappelijke wedstrijden aan te vragen met “aanduiding scheidsrechter door de club”.

Voor de wedstrijden van eerste ploegen dient de club deze vraag wel eerst voor te leggen aan het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen (DAVV) ter goedkeuring, en dit via e-mail aan het secretariaat (referee@voetbalvlaanderen.be)

Eens goedgekeurd door DAVV, zal het secretariaat de opgegeven scheidsrechter (SR) en assistent-scheidsrechters (AR) op deze wedstrijd zetten zodat zij niet nog voor een andere wedstrijd kunnen worden aangeduid.

Opgelet: bij vriendschappelijke wedstrijden waarbij één van de 1ste ploegen in 1P of hoger uitkomt, worden er normaliter AR’s aangeduid. Indien een wedstrijd echter het label krijgt van “aanduiding scheidsrechter door de club”, duidt het DAVV geen AR’s aan.