De PSC doet een oproep naar kandidaten assistent-scheidsrechter.
Mogelijkheden :
* Volledig overstappen naar assistent-scheidsrechter
* Toetreden tot de groep SAR
Deze 2e groep komt zowel in aanmerking om op te treden als scheidsrechter en als assistent.
Om in aanmerking te komen moeten de kandidaten benoemd zijn als scheidsrechter.
Om kandidaten die nog nooit de initiatiecursus voor AR hebben gevolgd, zullen uitgenodigd worden op de volgende sessie van deze cursus die zal doorgaan op vrijdag 29/06 om 19u30 in het bondsgebouw te Brugge (Abdijbekestraat 10), voor deze kandidaten is de cursus VERPLICHT.
Wie graag meer informatie had gekregen hieromtrent kan een mail sturen naar patrick.demeulenaere@eu.agc.com

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR DE JAARLIJKSE STEUN: