De scheidsrechters die denken aan de vereiste voorwaarden te voldoen om een bondsonderscheiding te bekomen worden verzocht om tegen uiterlijk 15 maart 2011 een schriftelijke aanvraag bij de PSC-West-Vlaanderen in te dienen.
Voor het bekomen van de Bondserepenning moet men de leeftijd van 40 jaar bereikt hebben op 30 juni 2011 en 15 ononderbroken of 20 niet-opeenvolgende dienstjaren tellen;
Voor de titel Lid van Verdienste moet men 30 ononderbroken of 35 niet-opeenvolgende dienstjaren tellen op 30 juni 2011.
De aanvragen dienen verzonden te worden aan de P.S.C West-Vlaanderen, Abdijbekestraat 10 te 8200 Sint-Andries Brugge.
Aanvragen die later dan 15 maart 2011 op het secretariaat toekomen zullen zonder gevolg gelaten worden.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
Sven Trienpont Alveringem