De scheidsrechters die denken aan de vereiste voorwaarden te voldoen om een bondsonderscheiding te bekomen worden verzocht om tegen uiterlijk 15 maart 2010 een schriftelijke aanvraag bij de PSC-West-Vlaanderen in te dienen.
Voor het bekomen van de Bondserepenning moet men de leeftijd van 40 jaar bereikt hebben op 30 juni 2010 en 15 ononderbroken of 20 niet-opeenvolgende dienstjaren tellen;
Voor de titel Lid van Verdienste moet men 30 ononderbroken of 35 niet-opeenvolgende dienstjaren tellen op 30 juni 2010.
De aanvragen dienen verzonden te worden aan de P.S.C West-Vlaanderen, Abdijbekestraat 10 te 8200 Sint-Andries Brugge.
Aanvragen die later dan 15 maart 2010 op het secretariaat toekomen zullen zonder gevolg gelaten worden.
De scheidsrechters die denken aan de vereiste voorwaarden te voldoen om de Breloque te ontvangen worden verzocht om tegen uiterlijk 15 maart 2010 een schriftelijke aanvraag bij de PSC West-Vlaanderen in te dienen.
De breloque wordt enkel toegekend aan de scheidsrechters die moeten stoppen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens en die gedurende 25 jaar in dienst zijn geweest.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
't Valentientje