Volgende week maandag is er onze eerste vergadering van het nieuwe seizoen. Op deze statutaire vergadering is er traditioneel eerst een kort officieel gedeelte. Hier kunnen alle leden die tot bij aanvang van de vergadering hun lidgeld betaald hebben,de statuten inkijken en het kasverslag raadplegen. Ook kunt u zich kandidaat stellen om in ons bestuur te treden. Uw kandidatuur dient via mail of brief te gebeuren bij voorzitter Bart Teerlynck (voorzitter@refswestkust.be), en dit ten laatste op maandag 19/09 om 20 uur. Indien er geen nieuwe kandidaten zijn, blijft ons bestuur behouden zoals ze nu is.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:

De Torre