Op de openingsBBQ kwamen vele leden spontaan vragen om het lidgeld te vereffenen. Dit werd nog niet gecommuniceerd omdat we wilden wachten tot we zeker waren dat we een corona vrije start konden maken. Hierdoor verlagen we dit seizoen het lidgeld naar slechts €15 (het maximum dat je kan terugkrijgen via je ziekenfonds). Vergeet dus zeker geen stempel te vragen aan onze secretaris. Het lidgeld mag gestort worden op ons gekend rekeningnummer BE 21 2800 2716 6303. We danken jullie alvast voor jullie bijdrage!