U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van onze vierde maandelijkse vergadering van het seizoen op MAANDAG 15 FEBRUARI 2010 om 20.00 u. STIPT in ons lokaal “Feestzaal” de Kroon te Esen.
Onze gastspreker is deze keer dhr. Mario Carette. Voor velen is hij wellicht een onbekende, maar wie even nadenkt zal zijn naam wellicht al gehoord hebben. Jarenlang was Mario Carette voorzitter van Vriendenkring Oostende, en floot hij in nationale afdelingen. Dhr. Carette fungeerde jarenlang als scheidsrechter en als assistent-scheidsrechter in hogere afdelingen. Hij behoorde op een bepaald moment tot de top van de assistenten in ons land. Vorig seizoen werd hij tenslotte lid van de CSC, en nu doet Mario nazicht op de assistent-scheidsrechters in hogere afdelingen. Alles ging natuurlijk niet zomaar vanzelf… Dat vertelt onze gastspreker u zelf wel op de vergadering maandag aanstaande te Esen, waar hij het vooral over zijn loopbaan en zijn kijk op de hedendaagse arbitrage zal hebben. Als dat niet opnieuw een top-gastspreker wordt?!?!
Naast onze boeiende gast is er verder het traditionele pronostieknieuws, de puntjes van de PSC en een woordje van onze eigen Vriendenkringvoorzitter Bart Teerlynck. Kortom, een interessante avond waar u vast en zeker iets bij zult leren.
Er is vooraf bestuursvergadering om 18.55 uur.
Tot volgende maandag om 20 uur te Esen.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN: