Na de bestuursvergadering van vorige maandag hebben we de ledenlijst 2010-2011 aangepast. U vindt ze door hier te klikken of door te klikken in de blauwe balk hierboven. Tal van scheidsrechters hebben de arbitrage en/of de vriendenkring helaas verlaten (Gilles Compernolle, Jonathan Deman, Kenneth Dorné, Jean-Patrick Duysters, Koen Neirinck, Nico Stroobant, Tina Tyteca, Sören Vandermeulen en Gil Vandessel) . Onze zes geslaagde nieuwe kandidaten zijn aan de lijst toegevoegd (Jeroen Cogghe, Bram Decoene, Gilles Deraeve, Patrik Soutaer, Olivier Vanhercke en Matthew Wydoodt) . Zes leden hebben we helaas (voorlopig) van de lijst gehaald, dit wegens het nog steeds niet betalen van het lidgeld, na herhaaldelijke aanmaningen via email en/of telefoon. Het gaat om Marc Coopman, Cedric Devos, Rudy Spinnewyn, Eric Vanhooren, Timon Vanoverberghe en Glenn Vercruysse. Na het ontvangen van hun lidgeld, worden ze terug aan de ledenlijst toegevoegd.
Hebt u opmerkingen over de gegevens van uw naam in de ledenlijst (verkeerd geschreven, verkeerd email, ontbrekende gegevens, …) gelieve secretaris Niek hiervan op de hoogte te brengen.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
Pauwels Veurne